ADATURİZM
BOZCAADA
ISLOMANIA
İLETİŞİM
Sürdürülebilir Turizm
Nedir Edebiyatta Ada Şarap ve Ada   Linkler   Fotolar  Mitoloji    Ada ve Mizah    Gelincik
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ve BOZCAADA
Değerli dostumuz Dr. Mehmet Çakılcıoğlu'nun "Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürüle-
bilir Turizm
" adlı makalesini www.kentli.org adresinde okuduğumda doğal olarak Bozcaada ile ilişkilendirmiştim. Makalede sıralanan sürdürülebilir turizm genel ilkelerinin
bir çoğunun
Bozcaada özel koşulları ile uyum içinde olduğunu görmüştüm:
"1- Talebe göre değil arza göre turistik düzenlemelerin yapılması,
2- Önceliklerin yerel halka verilmesi,
3- 12 ay turizm,
4- Toplu taşıma,
5- Toplumsal katılım,
6- Temiz enerji kullanımı,
7- Eylem durumunda dinlenme,
8- Gerçek yaşamın sahnelenmesi,
9- Mevcut yapı stoğunun kullanılması,
10- Toplumsal ve kültürel kimliğin korunması,
11- Turizm yatırımlarının esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması olarak
       sıralanabilir."
(Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm)

Dostumuzdan bu makaleyi
Bozcaada ile örneklemesini rica ettik, o da yazdı:
"Sürdürülebilir Turizm İçin Örnek Bir Bölge: Bozcaada). Siz de okuyun.
Bu ve benzeri yazılar için
Vote for the new 7 world wonders
VOTE FOR
HAGIA SOPHIA
SWiSH Movie - as1.swi - www.swishzone.com

Turizm Politikalarına Alternatik Yaklaşımlar/Şehnaz Demirkol
Bozcaada Yerel Tarih Müzesi