SWiSH Movie - merlot2.swi - www.swishzone.com
SWiSH Movie - asmasarap.swi - www.swishzone.com
   ADATURİZM         BOZCAADA          ISLOMANIA          İLETİŞİM
Bu sayfamızda üzüm ve şarabın Bozcaada için ve tabi içenler için önemine bir
bakacağız. İçmeyip sadece yiyenler de olabilir, onlara biz bakmıyoruz;
"Çavuş" ve
"Kardinal"e havale ettik, onlar ilgileniyorlar. Biz işin alkolle ilgili tarafındayız. Aşağıda
değerli dostumuz Akın Baran'ın "Asma ve Şarap" adlı yazısı ile
Bozcaada'da şarap
üreten firmalarla ilgili yazıları bulacaksınız.
SWiSH Movie - as1.swi - www.swishzone.com
ŞarapveAda   Nedir EdebiyattaAda   Fotolar   SürdürülebilirTurizm   Linkler    ArkeolojiveMitoloji   AdaveMizah   Gelincik
Bozcaada şarabı
Üzüm ezme yöntemlerinden sadece biri. Bizim buralarda
pek böyle ezdiklerini göremedik.Sizin için derledik.(xxx)
Talay Şarap Fabrikası Satış Mağazası
Bozcaada'da uzun yıllardır üretim yapan üç şarap  firması vardı:
TALAY, ATAOL ve YUNATÇILAR. Bu şaraphaneler Bozcaada şarapçılığını yıllardır ayakta tutmaya çalışmakta ve yeni çeşitler sunarak Türkiye piyasasını zorlamaktadırlar. Bu firmalara daha sonradan CORVUS, AMADEUS ve GÜLERADA da katılmıştır. Her şaraphanenin Ada içinde şarap satış mağazası bulunmakta ve buralarda tadarak şarap satın alma imkanı bulunmaktadır.
ŞARAP KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI
               
Çetin Altan / 19.04.1985
Önce cafcaflı bir cümle yazalım: Kültür öylesine birikimlerden damıtılmış bir donatımdır ki, ondan yoksun kişi hangi zevk ve lezzetlerden habersiz yaşadığının farkına bile varamaz.
Örneğin şarap kültürünü ele alalım. Bir toplumda şarap kültüründen yoksunluğun o topluma nelere mal olduğunu saptamak kolay mıdır?
Türkiye yedi yüz doksan dört bin hekarlık bağlarıyla dünya sıralamasında beşincidir. Şarapçılıkta ise otuzuncu...
Şarapçılıkta da beşinci olsaydık, gerek ekonomi, gerek yaşam düzeyi açısından tam bir keyif ülkesi olacaktık. Her yıl dışardan gelen onbeşmilyon turistle, yalnız turizm gelirimiz sekiz milyar doları bulacaktı. Bir o kadar da şarap ihracatından kazanacaktık. Ne köylerdeki kerpiçle tezek mezbelesi kalacaktı ortalıkta, ne işsizlik, ne de sigara dumanlarıyla tavla şakırtışarı arasında milyonlarca insan yaşamını öğüten erkek erkeğe kahveleri...
Şarap kültürü iki şeyden hoşlanmaz; biri yoksullukla garibanlık, ikincisi kadınsızlıkla neşesizlik...
                                                                                  ***
İsa Peygamberin doğumundan tam üçbin yıl önce, şimdi oturduğumuz yerler tam bir şarap cennetiydi. Tüm dünyaya şarap Anadolu'dan dağıldı. Daha önce bu bölgelerde kurulmuş uygarlıklarda şarap kültürünün büyük katkısı olmuştur.
Kaliteli şarap elde edebilmek için, üzümün kendi dalında binikiyüz saat güneş görmesi şarttır. Ve bizim üzümler, binikiyüz saat güneş gören üzümlerdir. Dünyanın az bölgesinde rastlanan bir nimettir bu...
Bakın
Baudelaire şarap için ne diyor;
- Şayet insanlığın üretiminden şarap çıkarılsaydı, sanırım ki madde ve ruhda belirecek boşluklar, yokluklar ve yitikliklr, şarabın sorumlu tutulduğu her türlü kötülükten çok daha korkunç bir manzara yaratacaktı.
Büyük bilgin
Pasteur de şöyle diyor:
- Bir şişe şarapta, tüm kitaplardakinden daha çok düşünce vardır.
Alexander Dumas:
- Sofrada diyor, et maddeseldir, şarap beyinsel...
Napoleon ise kendi açısından bakmış şaraba:
-Şarap yoksa asker de yoktur, demiş.
1537'de Colmar'da mahkeme katibi olan
Wikram, "İçme Sanatı" adlı yapıtında içmeyi gerektircek beş koşul sıralıyor:
1- Bir konuk geldiğinde
2- Susayınca
3- İlerde susama olasılığına karşı
4- Şarap iyiyse
5- Akla gelebilecek başka nedenlerden ötürü...
                                                                                           ***
Alışılmış beylik klişeleri peşpeşe sıralayıp, ilkokoul öğretmeniyle cami hocası bakışı arasında cetvel çizgisi gibi durmak, kum üstünde topaç çevirmek kadar körleştirir zekayı...
Şarap kötüdür... Bu bilinen bir iddia... Ama insan uygarlığının en vazgeçilmeyen bir kültürü olmuş şarap... Bu gerçek de bir anda rafa kaldırılamaz.
Demokrasi, sade siyaset hırslarıyla dedikodular için midir? Donmuş klişelerle gerçekler arasındaki lehimsizliklere kurcalamak ve düşünceleri taşlamaktan kurtarmak da demokrasinin atardamarını geliştirmez mi?
                                                                                ***
Şarap kötüdür...
Plutarque aynı kanıda değil:
- Şarabın erdemi, kişyi özgürce ve içtenlikle konuşturarak, gerçeği söyletmesindedir, diyor.
Duhamel çok daha keskin bir yargıda:
-Şarap uygarlığın simgesidir.
Bir din adamı olan
Bossuet'ye de kulak verelim:
-Şarabın ruhu tüm gerçek, tüm bilgi ve düşünceyle doldurma gücü vardır.
Dördüncü Henri, daha kestirmeden söylemiş görüşünü:
- Yeryüzündeki cennet iyi şaraplarla iyi yemeklerdedir.
Rousseau da, Montesquieu de, şarap kültürünün insanlıkla bir saç örgüsü geliştirdiği üstünde duruyorlar.
                                                                                ***
Şarabı bir sarhoşluk aracı olarak görme çok ham bir yaklaşım... Şarap başlıbaşına bir kültür olmasa, bir şişe "
Chambertin" in yahut bir şişe "Pouilly- Fuisses"nin hangi yılki rekoltesi daha iyidir, diye ciltlerle kitap yazılmazdı...
Müzik kültürü, resim kültürü, edebiyat kültürü gibi kadın ve erkek dünyasını mutluluk doruğunda en hızlı yaklaştıran bir kültürdür mutfak ve şarap kültürü...
Ve bu kültürlerden yoksunluk, "antiyaşam" bir sakatlanmaya kadar götürebilir toplumları...
Osmanlı ozanları dahi bu uzaktan sezip, Fars'ın etkisiyle şarap temasına iyice abanmışlardır ama, bunları laf ola diye yazdıklarından, şarap kültürünün hem toplumsal boyutlarını görmemiş, hem de o kültürün dışında kalmışlardır.
                                                                                    ***
Kırkbeş derecelik rakının yerine, eski uygarlıklardan miras kalan şarabı, 12-13 derece olan şarabı kadınlar da içebileceği için, hoyratlıklarımız ve kadınsızlıklarımız çok daha başka bir ahengin yumuşaklığında ve yaratıcılığında olacaktı.
Demokrasiler,  şu yahut bu partiyi  tutup tutmamak için değildir sadece,  bu tür konuları konuşmak içindir de...
Şaraba karşı olanların yanında, şaraptan yana olanların bulunmadığı bir demokrasi külah kapma yarışı dışında, anlamı kimsenin etine kemiğine derinliğine sinmemiş bir demokrasidir.
Toplumsal tabuları gündeme getiremediğimiz sürecede, demokrasinin tadını çıkarma olanağımız olmayacaktır...
                                                                                                                              ÇETİN ALTAN
SWiSH Movie - resideat.swi - www.swishzone.com
SWiSH Movie - gonul2.swi - www.swishzone.com

Antik Çağ'da Bağ ve Şarap / Ersin Doğer
ŞARAP ve BOZCAADA