ADATURİZM         BOZCAADA          ISLOMANIA       İLETİŞİM  
Mitoloji ve Arkeoloji Nedir   Edebiyatta Ada   Şarap ve Ada   Fotolar  Linkler    Mizah     SürdürülebilirTurizm   Gelincik
Bozcaada nekropolü
Bu sayfalarımızda aşağıdaki başlıklar altında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız:
***1- Nekropol Kazısı
***2-
Tenedos Sikkesi
***3- Flütçüyseniz Dikkat !
***4-
Bozcaada Kargası
***5-
Tenedos Baltası
***6-
Troia-Tenedos-Roma ilişkisi
NEKROPOL KAZISI
2001 yılı içinde Bozcaada 'lıların ve Ada'yı sevenlerin katkılarıyla 5 hafta süren bir kazı yeri temizliği ve küçük ölçekte, daha çok 10 yıl önceki kazı yerini düzenleyen bir çalışma yapıldı.
Kazıya özellikle Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri bilfiil katıldılar. Bugüne kadar herhangibir çalışma yapılmamış olan kazı alanı haritası da tamamlandı. Kazının 2002
yılında da sürdürülmesi için Müze, Üniversite
ve diğer ilgililer nezdinde yapılan girişimler yeterli maddi kaynak
Ada halkı tarafından sağlanmış olmasına rağmen bürokratik engellere takılmıştır.
Nekropol kazısının 2003 yılı programına alınması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu
arada bilimsel olmayan
tesadufi mezar kazıları yeni kaymakamlık binası inşaat alanı içinde ve kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde yapılmaktadır !
TENEDOS SİKKESİ
 TENE D ON Double ax, bunch of grapes to left, amphora to right
400 BC. Janiform heads of Zeus and Hera
M.Ö. 4-5. yüzyıla tarihlene Tenedos sikkelerinden yola çıkarak  Ada tarihinin önemli ve etkileri günümüze kadar uzanan ipuçlarını görmemiz mümkün. Sikkenin bir yüzünde Hera ve Zeus diğer yüzünde ise çift başlı balta, üzüm salkımı ve amfora var.
Tenedos baltası da denilen çift başlı balta Anadolu'da hep kullanılagelen bir motif. Troia, Boğazköy ve Arslantepe'de rastlanılmış, daha sonraları ise Miken ve Girit'te  de görülmüştür.
Üzüm salkımı, bağcılığın Ada için o zamandan beri belirleyici bir ekonomik faaliyet olduğunu,
amfora ise
şarap ve ticaretin önemini vurgulayan bir motif olarak göze çarpıyor.
Çıkan sonuçları şöyle toparlayabiliriz:
** Bağcılık ve şarapçılığın
Bozcaada tarihinde binlerce yıllık bir geleneği vardır.
** Ticaret
Bozcaada için son derece önemlidir, bir ada olmakla beraber o zamanın dünyasına açık olduğunu gösterir.
** Tenedos kendi adına para basacak bir ekonomik büyüklüğe erişmiştir.
**
Tenedos'lular Anadolu kökenlidir. Bu sonucu Troia savaşları da destekler: Troia savaşında Tenes ve adamları Akhalıları Tenedos'a sokmak istemezler, taşla ,kürekle karşı koyarlar. Açıkça Troia'dan yana olduklarını gösterirler. Akhilleus da Tenes'i cezalandırarak onu mızrakla öldürür, öldürüldüğü yere bir Apollon Sminteos tapınağı yapılır. Ama kader işte, Tenedos buna rağmen Troia'nın düşmesinde çok belirgin bir rol oynamıştır: Savaşın sonlarında Akhalılar geri çekilir ve donanmalarını Ada'nın arkasına saklarlar(muhtemelen Ayazma açıklarına). Bu arada tahta atı Troia önüne bırakmışlardır tabi. Akhalıların gittiklerini ve tahta atı hediye olarak bıraktıklarını düşünen Troialılar yanılmaktadır: Donanma Troia'ya öldürücü darbeyi vurmak için Ayazma'da Troia'dan gelecek işareti beklemektedir.
SWiSH Movie - as1.swi - www.swishzone.com
SWiSH Movie - bedavatatil.swi - www.swishzone.com
SWiSH Movie - resideat.swi - www.swishzone.com
DEĞİŞİK TENEDOS SİKKELERİ, hepsinde de motifler ortak
SWiSH Movie - tenestimbende.swi - www.swishzone.com
Tenes'in öyküsünü bir de bir zamanlar zorunlu olarak Ada'ya konuk olmuş, daha sonra Ada sevdalıları arasına katılmış olan
ARİF DAMAR'ın kaleminden okuyalım:
SWiSH Movie - arif.swi - www.swishzone.com

Troia Düş ve Gerçek / Manfred Korfman...

Troia Gezi Rehberi / Bilge Umar
İlyada / Homeros - Tam metin için tıklayın